Beheer- en onderhoudsabonnement

Middels ons Beheer- en onderhoudsabonnement kunnen wij ervoor zorgen dat uw Persoonlijk Financieel Totaalplan en de door u aangeschafte financiële producten en (financiële)diensten ook in veranderde situaties zo optimaal mogelijk ingevuld zijn en blijven.

Niet iedereen heeft behoefte aan dezelfde dienstverlening. Daarom hebben wij onze dienstverlening samengevat in verschillende abonnementsvormen. De aard van het abonnement is afhankelijk van uw wensen, behoeftes en uw mogelijkheden.

De kosten van het abonnement zijn afhankelijk van de samenstelling van het abonnement.

Met het abonnement kiest u voor Koopwoning Service Financieel en kiezen wij voor u.

De voordelen voor u:

  • u heeft één aanspreekpunt voor al uw financiële producten en persoonlijk financieel advies
  • u heeft de zekerheid dat, wanneer dat nodig mocht zijn, uw Persoonlijk Financieel Totaalplan tijdig en in goed overleg met u wordt aangepast.
  • u heeft de zekerheid dat uw financiële producten en overige financiële zaken altijd op orde zijn
  • u weet precies wat u betaalt voor onze dienstverlening
  • u kunt rekenen op permanente betaalbare (financiële)dienstverlening. Ad hoc advies op basis van een uurtarief is op termijn duurder
  • de dienstverlening is flexibel aan te passen aan de veranderende levensomstandigheden.
  • u kunt rekenen op permanente betaalbare (financiële)dienstverlening. Ad hoc advies op basis van uurtarief is op termijn duurder.

Door onze voortdurende, integrale en dynamische aanpak hoeft het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden te worden. U hoeft niet steeds weer opnieuw kosten te maken voor de processtappen, “Inventarisatie, Analyse en Advies!”

Alles onder één dak! Vertrouwd en efficiënt.

Aanvullende service en dienstverlening.

Via ons abonnementensysteem bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van onze “aanvullende service en dienstverlening”.

Waarom doen wij dat?

Onze maatschappij verandert voortdurend en heeft non-stop te maken met nieuwe uitdagingen. De laatste tijd horen wij steeds vaker dat de verzorgingsstaat Nederland moet veranderen, u kent wellicht de kreet “van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij”.

Wat wordt hiermee bedoeld en wat betekend dit voor u?

De verzorgingsstaat zoals wij die kennen is mede door de toenemende vergrijzing onbetaalbaar geworden, de verzorging door de overheid van de wieg tot het graf is voorbij. De overheid trekt zich steeds verder terug tot haar echte kerntaken en er wordt een groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Zelfredzaamheid is het credo. Niet alleen de overheid moet bezuinigen en efficiënter werken, ook bij andere instanties is dat het geval. Denk bijvoorbeeld aan de banken die steeds meer de inloopbalies sluiten. Dit is een versobering van de dienstverlening. Het wordt voor u steeds moeilijker met uw vragen of problemen ergens terecht te kunnen. Veelal moet dat via de z.g. moderne media (internet, e-mail, E-dienstverlening, callcenter enz.), een persoonlijk gesprek is vaak niet meer mogelijk.

Wij kunnen ons voorstellen dat u daar problemen mee hebt en dat u door de bomen het bos niet meer ziet.