Nalatenschapservice

Overlijden en nabestaandenzorg

Helaas onontkoombaar voor ons allen, maar op enig moment, vroeg of laat, eindigt het leven en zal er voldoende geld moeten zijn voor een passende begrafenis of crematie en misschien wel voor aanvullende nabestaande zorg.

Wij brengen voor u in kaart wat de financiële gevolgen zijn bij het overlijden van u, uw partner of andere gezinsleden. Wij adviseren u welke maatregelen u zou kunnen nemen om de financiële gevolgen bij overlijden op te kunnen vangen. Ook kunnen wij u begeleiden bij het opstellen van verschillende vormen van testamenten, zoals bijvoorbeeld het levenstestament.

Wenst u meer informatie, neemt u dan contact met ons op!